PREŠAO S RIJEČI NA DJELA: Bećirović u proceduru uputio prijedlog Zakona koji mijenja sve

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović danas je u zvaničnu proceduru uputio prijedlog državnog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u BiH.

To je prvi put da se od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma predlaže uređenje sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini na cjelovit način, saopšteno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Prethodni, neuspješni pokušaji parcijalnog reguliranja ove oblasti kroz jedinstveni zakon za oblasti električne energije i prirodnog gasa, i to samo za segment regulatora električne energije i prirodnog gasa, su predstavljali neadekvatan pristup tako značajnim segmentima energetskog sektora u BiH. Na takav način se nije moglo odgovoriti na obaveze BiH prema Trećem energetskom paketu EU, niti obavezama iz Ugovora o uspostavi energetske zajednice. To svakako nije ni način za djelovanje zemlje kandidata koja što prije želi otvoriti pristupne pregovore sa Evropskom unijom.

Zakon kojeg je  Bećirović uputio u proceduru je u cjelosti usklađen sa relevantnom pravnom stečevinom i najboljom poslovnom praksom EU, te je u njegovoj izradi učestvovao cijeli tim eminentnih eksperata iz date oblasti, predvođenih BH Gasom, EU i međunarodnim ekspertima iz date oblasti, navodi se u saopštenju.

Obrazloženje zakona

U obrazloženju zakona se između ostalog navodi i sljedeće:

„U Bosni i Hercegovini nisu doneseni odgovarajući zakoni i drugi neophodni propisi kojima se uređuje pravni okvir za upravljanje, organizaciju, regulisanje, praćenje i nadzor djelatnosti vezanih za prirodni gas, u okviru nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Ustav BiH (Ustav) relevantnim odredbama (prije svega, član 1.4, te član 3.4.)  uspostavlja jedinstveno tržište i garantuje kretanje roba, usluga, kapitala i lica, te definiše nadležnosti i odnose unutar Bosne i Hercegovine i njenih sastavnih cjelina, tako da entiteti neće ometati punu slobodu kretanja osoba, roba i kapitala u cijeloj BiH, niti će ijedan entitet uspostavljati bilo kakve kontrole na administrativnoj liniji između entiteta.

Osim toga, Aneksom IX Mirovnog sporazuma, Sporazumom o osnivanju javnih korporacija u Bosni i Hercegovini, Republika Bosna i Hercegovina i entiteti su se sporazumjeli o osnivanju Komisije za javne korporacije, s ciljem osnivanja javnih korporacija BiH za upravljanje zajedničkim javnim objektima, kao što je upravljanje komunalnim, energetskim, poštanskim i komunikacijskim objektima, na dobrobit države i oba entiteta.

Članom 3. ovog sporazuma izravno je osnovana Korporacija za saobraćaj BiH sa sjedištem u Sarajevu, a preuzeta je i obaveza hitnog osnivanja javne korporacije za organizovanje i upravljanje saobraćajnim objektima, kao što su ceste, željeznice i luke, kao i ostale javne korporacije za upravljanje komunalnim, energetskim, poštanskim i komunikacijskim objektima, koje će u potpunosti sarađivati sa svim organizacijama uključenim u provedbu mirovnog rješenja, ili na neki drugi način ovlaštenim od Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.

Polazeći od izričite potrebe odgovarajućeg zakonskog normiranja pravila u vezi sa organizovanjem, funkcionisanjem i radom unutrašnjeg tržišta prirodnog gasa, transporta i trgovine prirodnim gasom na cijeloj teritoriji BiH, kao i potrebe da se zakonom uredi rad subjekata za prirodni gas koji su predmet uređenja ovog zakona, te rad i nadležnosti Državne regulatorne komisije kao Državnog regulatora i drugih relevantnih tijela i institucija, kao i međusobnih odnosa između subjekata za prirodni gas, te njihovi odnosi sa Državnim regulatorom i saradnja regulatornih tijela i drugih nadležnih institucija koje djeluju u sektoru prirodnog gasa Bosne i Hercegovine, dodatni su razlozi za donošenje ovog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u Bosni i Hercegovini, sve s ciljem dinamizovanja privrednog i ukupnog ekonomskog razvoja zemlje, na dobrobit svih njenih građana i naroda.

Pored toga, kao dodatni uslov, postavljen je i kriterij iz Madrida (definisan na sastanku Evropskog vijeća u Madridu 1995. godine) poznat kao administrativni kriterij, kojim se traži prilagođavanje administrativne strukture, s ciljem stvaranja uslova za postupnu i nesmetanu integraciju, odnosno jačanje sposobnosti i stvaranje efikasnog državnog sistema uprave za efikasnu primjenu i implementaciju acquisa i drugih obaveza koje proizlaze iz članstva u Evropskoj uniji.

Polazeći i od navedenih obaveza, pri izradi ovog zakona osigurani su primjena i preuzimanje pravne stečevine Evropske unije (član 2. Prijedloga zakona), na način da su preuzete direktive za prirodni gas koje čine acquis communitaire o prirodnom gasu u okviru regulatornog okvira Energetske zajednice, a na taj način se u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzimaju relevantni pravni akti Evropske unije i time vrši prilagođavanje administrativne strukture Bosne i Hercegovine na putu ka njenom punopravnom članstvu u EU.

Dodatno, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) koji podrazumijeva jačanje političkih, ekonomskih i institucionalnih odnosa između BiH i EU, te Ugovora o uspostavi energetske zajednice, između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice, proizlaze konkretne obaveze koje su u skladu i sa navedenim odredbama Ustava, pravnom stečevinom EU, te najboljim poslovnim praksama.

Jedna od osnovnih obaveza Bosne i Hercegovine jeste i usklađivanje energetskog sektora sa tzv. Trećim energetskim paketom EU, prilagođenim za primjenu u zemljama ugovornim stranama Energetske zajednice (EnC).

Evidentno je da dosadašnja dinamika, dometi i generalno stanje ispunjavanja sveobavezujućih ustavnih, te preuzetih ugovornih obaveza Bosne i Hercegovine nisu na zadovoljavajućem nivou. Naročito se to odnosi na dio energetskog sektora, tj. sektor prirodnog gasa u BiH

 

Related Posts

MILORAD DODIK SIGURAN U SEBE: “Prije će Schmidt otići iz Bosne i Hercegovine, nego ja u zatvor

On je ocijenio da je loše po BiH što jedan dio međunarodne zajednice misli da intervencionizmom mogu da riješe neke stvari.   Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske…

Aleksandar Vučić se obratio nakon dešavanja na Kosovu: Jedan od najtežih dana za Srbiju od 2004.

Govorićemo samo ono što se dogodilo, zatim ćemo dati ocjenu svega toga. U ime Srbije, ali govoriti i o svim drugim stvarima, rekao je Aleksandar Vučić.  …

UŽAS U ZAVIDOVIĆIMA: U pekari pronađena dva beživotna tijela

  U večernjim satima u Zavidovićima se dogodio tragičan slučaj u kojem su u jednoj od pekara u ovom grada pronađena dva beživotna tijela, potvrđeno je iz…

STIŽU POHVALE ZA KOSOVSKU POLICIJU: Napadači dovedeni u policijsku stanicu

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani oglasila se na društvenim mrežama gdje je dala punu podršku pripadnicima kosovske policije koja se od ranih jutarnjih sati bori sa tridesetak napadača…

Vojni analitičar o incidentu na Kosovu: Bosna i Hercegovina će sasvim sigurno uslijediti nakon ovoga

KFOR naravno samo ‘prati situaciju‘ što će reći da bi i EUFOR na isti način reagovao na slična dešavanje u BiH. Trojica napadača na Kosovu su ubijena,…

KO ĆE KOGA: Kakvu sudbinu Schmidtu predviđa Dodik?

Šta bi značilo usvajanje deklaracije o suverenosti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske izjavio je danas u Mostaru da će iz BiH prije otići Christian Schmidit, kojeg Republika…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)