Dalida Burzić s lažnim iskazima, namjeravala uhapsiti sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, tužioce Sašu Jovanovića…

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, u više krivičnih predmeta (broj predmeta poznat redakciji), provodi opsežne istražne radnje protiv nekadašnje glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić i drugih, zbog osnovane sumnje, da su u više krivičnih predmeta, postupajući, počinili krivično djelo „Organizirani kriminal“ iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona F BiH u stjecaju sa više krivičnih djela, piše Josip Šimić-Đinđić!
Nekadašnja glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić (danas sudija Suda BiH) je zajedno sa drugima osumnjičena, da je u periodu od mjeseca jula 2015. godine do marta 2019. godine, kada je Odlukom VSTV-a BiH od kraja prosinca 2014. godine do ožujka 2019. godine obavljala funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, i kada je Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH, u smislu člana 2. stav 21. KZ F BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017), organizirala kriminalnu Grupu – formiranoj od strane Burzić Dalide, od najmanje tri osobe i više osoba, a koja je postojala u gore navedenom vremenskom periodu, djelujući u cilju učinjenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, odnosno pet ili teža kazna, formirala, organizirala, nadzirala, usmjeravala i hijerarhijski Grupu osnovala, uz poštivanje interne discipline – za organizirani kriminal – strukturirala, te u Grupi i nad članovima Grupe primat ostvarila, a koju Grupu je organizirala radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, te amnestiranju i zataškavanju najtežih oblika krivičnih djela, vršeći sa svoga moćnog utjecaja odmazdu i osvetu prema svima, koji su ukazivali na ovu organiziranu Grupu, a kojoj Grupi su pristupili kao članovi J.R., A.T., S.B., S.S., S.A., S.K., N.B., Ž.E., S.K., A.K., D.P., J.B., A.R-M., M.Ć., I.P., M.F., A.R., O.Ć., V.H., M.H., O.M., V.Š., S.Č., O.H., Š.K., I.P., Z.K., T.H., Z.M., A.A., S.Ž., J.M., J.Đ.V., D.S., V.Ć., M.F., V.M., D.P., N.M., M.K., Š.H., DŽ.H., E. G., S.H., A.Š. N.M., J.B., M.O., S.I., i drugi,

noseći svijest, intenciju i volju pripadnosti ovoj Grupi, a radi sticanja materijalnih i nematerijalnih interesa sebi i drugima, te ostvarivanja protupravnih interesa, nezakonite moći, dobiti i utjecaja, na nosioce pravosudnih i političkih dužnosnika, montiranjem i fingiranjem istraga i optužnica, pa su prikrivanjem dokaza i počinilaca, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica, podmetali drugima tragove krivičnog djela na koji način su montiranjem izazvali pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji protiv lica za koju su znali da nije učinitelj, vještake i svjedoke iznuđivanjem i zastrašivanjem na lažan iskaz u krivičnom postupku navodili, svjedoke i vještake u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prinude ili obećanjem dara ili kakve druge koristi na lažan iskaz navodili, druge na davanje lažnog iskaza i nalaza podstrekavali, te iste ucjenama i prijetnjama ili drugim neprikladnim načinom iznuđivali, te korist od takvog učinjenog krivičnog djela drugima prikazivali, s ciljem da pomognu počiniocima nakon učinjenog djela lažnim nalazima i iskazima spriječe ili znatno otežaju dokazivanje u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, sakrivali, uništavali ili učinili neupotrebljivim tuđi predmet ili ispravu koja služi dokazivanju, navodili druga lica, da lažno prijave koju određenu osobu da je učinila krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, znajući da ta osoba nije učinitelj, krili počinitelje krivičnih djela, iako su znali, da se za navedena djela može izreći kazna zatvora od tri godine, pomažući počiniocima krivičnih djela, da ne budu otkrivena, te nakon izvršenja krivičnih djela, pružali pomoć učiniteljima krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, zajedno i po međusobnom dogovoru, u sastavu Grupe, dogovarali dva ubistva, učinjenje krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, pripremali sredstva, te u sapočinilaštvu i po uputama, poduzimali izravne radnje, koje su stvarale uvjete za izravno učinjenje, krivičnih djela, koje su mogle dovesti do krivičnog gonjenja drugih lica, te su u sastavu Grupe pripremali i dogovarali učinjenje krivičnih djela za koje se po zakonu u Federaciji može izreći tri godine zatvora ili teža kazna, pa u vremenu kad je još bilo moguće spriječiti njegovo učinjenje to nisu prijavili, iako su znali, da će djelo biti učinjeno, u okviru svojih službenih dužnosti, iako su znali za učinjenje krivičnih djela i počinioce, nisu prijavili krivično djelo i učinitelje (o čemu smo pisali kao u vezanim tekstovima Feljton 1, 2 i 3), na način da su:

1. Dalida Burzić u svojstvu glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a nakon što je prethodno – u vremenskom prethodno citiranom periodu – Grupu osnovala i u istu Grupu članove udružila, te primat u Grupi i nad članovima Grupe ostvarila i realizirala, u krivičnom postupku u Federaciji, zajedno sa drugim članovima Grupe, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prinude ili obećanjem dara ili kakve druge nedopuštene koristi na lažan iskaz i krivična djela navodili, te na činjenje krivičnih djela pripremali i nagovarali, druge na davanje lažnog iskaza i drugih krivičnih djela podstrekavali, te iste ucjenama i prijetnjama ili drugim neprikladnim načinom sredstva iznuđivali, primoravajući i uslovljavajući druge članove Grupe, da moraju izvršavati naloge i upute Burzić Dalide, te korist od takvog učinjenog krivičnog djela u izvršavanju naloga i uputa drugima prikazivali, fingiranjem i podmetanjem dokaza, te podmetanjem tragova krivičnih djela, iznuđivanjem i podstrekavanjem na davanje lažnog iskaza druge poticali, prikazujući drugim članovima Grupe protupravnu korist od takvog učinjenog krivičnog djela, te u sastavu Grupe krivična djela dogovarali i pripremali, a radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija na sudije na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije u Sarajevu, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (o čemu smo pisali), te tužioce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uposlenike i radnike na Kantonalnom sudu u Sarajevu, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, tako što je:
A) – Dalida Burzić, kao ravnopravna organizatorica kriminalne Grupe – Primus inter pares -, zajedno i po prethodnom dogovoru sa članovima Grupe O.H., S.S., S.B., M.K., D.P., i drugim, njima poznatim licima, na način da su: počev od januara 2017. godine pa sve do augusta 2017. godine, Dalida Burzić zajedno sa članovima Grupe S.S. i S.B., kao službenim licima, a svi opet po prethodnom dogovoru sa članovima Grupe M.K. i D.P., u radnjama međusobno povezanim i sa umišljajem i sviješću i voljom izraženim, u namjeri da članovi Grupe S.S., i S.B., zajedno sa ravnopravnom organizatoricom kriminalne Grupe Dalide Burzić, a radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija, te ucjenjivanja istih, na sudije na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije u Sarajevu, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, te tužioce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uposlenike i radnike na Kantonalnom sudu u Sarajevu, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, a u namjeri da izvrgnu sudije sa Kantonalnog i Vrhovnog suda Federacije u Sarajevu, te uposlenike Kantonalnog suda u Sarajevu i tužioce Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu neosnovanom krivičnom progonu, svjesni i znajući, da je u smislu člana 11. stav 1. ZKP-a F BiH zabranjeno od osumnjičenog, optuženog ili bilo koje druge osobe koja učestvuje u postupku iznuđivati priznanje ili kakvu drugu izjavu, te znajući članovi Grupe, da je u smislu člana 181. stav 1. KZ F BiH jasno propisano, da službena osoba koja u vršenju službe upotrijebi silu, prijetnju ili drugi protupravan način s ciljem iznuđivanja iskaza ili koje druge izjave od osumnjičenika, optuženika, svjedoka, vještaka ili koga drugog, da će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina, a na što su članovi Grupe zajedno sa organizatoricom i pristali i što su i htjeli, te koristili, prijetnju, zastrašivanje ili obećavali, i nudili nedopuštenu korist, kako bi članove Grupe M.K. i D.P., naveli na davanje lažnog iskaza u krivičnom postupku Federacije s ciljem hapšenja i ucjenjivanja sudija sa Kantonalnog i Vrhovnog sudu Federacije u Sarajevu, te uposlenike ovih institucija, tako što su:
– u krivičnim predmetima Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, broj: T09 0 KTO 0100445 16 od 30. 01. 2017. godine, T09 0 KTO 0062996 13 od 17. 03. 2017. godine, i T09 0 KTO 0100445 16 od 17. 03. 2017. godine, prinudili i članove Grupe M.K., i D.P., pozvali, radi davanja iskaza u svojstvu svjedoka i to dva puta u navedenim krivičnim predmetima, saopćavajući im da se saslušavaju u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih lica Alije Delimustafića i dr., zbog krivičnih djela “Organizirani kriminal” iz člana 342. stav 3. i 2. KZ F BiH, u vezi sa drugim krivičnim djelima, a između ostaloga i zbog krivičnog djela “Povreda zakona od strane sudije” iz člana 357. KZ F BiH – za koje djelo mogu odgovarati samo sudije u Federaciji BiH, pa su članovi Grupe S.S. i S.B., u prisustvu Dalide Burzić, prilikom ispitivanja navedenih svjedoka, istima pripremljenu i napisanu izjavu donijeli, te hemijsko penkalo u ruku stavili, te su kao službene osobe koristili, prijetnju, zastrašivanje ili obećavali, i nudili nedopuštenu korist, kako bi članove Grupe M.K., i D.P., na davanje lažnog iskaza u krivičnom postupku Federacije naveli, s ciljem hapšenja i ucjenjivanja tužilaca i sudija na Kantonalnom i Vrhovnom sudu u Sarajevu, te tužioca sa Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu te uposlenika ovih institucija, odnosno njihova ucjenjivanja, pripremili i pod prijetnjom i zastrašivanjem od članova Grupe iskaz u svojstvu svjedoka iznudili i dobili, prijeteći članovima Grupe M.K., i D.P., da će im, ukoliko ne potpišu navedene iskaze “napakovati” razna krivična djela, a između ostaloga i pojedina ubistva, te da nikada više neće vidjeti svoje porodice, odnosno svoje sinove, te da će ostatak života u zatvoru provesti, da bi članovi Grupe M.K. i D.P, pritisnuti ovakvim prijetnjama i ucjenama, u zamjenu za amnestiju od krivičnog progona, od strane službenih lica – pristali i lažnu izjavu slijedećeg sadržaja dali i potpisali:
– da su sudije sa Kantonalnog suda u Sarajevu, koje rade za mito za osumnjičenog Aliju Delimustafića i dr., sudije i to: Adisa Zahiragić, Muhidin Hajdarević, Braco Stupar (tada u to vrijeme sudija Kantonalnog suda u Sarajevu), Vladimir Špoljarić i tadašnji predsjednik Vrhovnog suda Federacije Milorad Novković, te tužioci sa Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Kamenica, Saša Jovanović, Karić i Sead Kreštalica, te Momo Tubić tadašnji inspektor Federalne uprave policije, „Alijini ljudi, koji rade za njega“, navodeći lažno dalje po uputama članova Grupe – službenih lica, da je tužilac Karić od Alije Delimustafića dobio 50.000,00 EUR-a, kako bi predmeti protiv njegova brata bili “gurnuti u ladicu i zastarjeli”, te da je Alija Delimustafić svojim utjecajem i položajem “namjestio” sebi sudsko vijeće na Kantonalnom sudu u Sarajevu, koje je trebalo da odlučuje o njegovom pritvoru, te da je Alija bio 99% siguran, da će izaći iz pritvora, te da je to ispričao članu Grupe M.K., te da su članovi sudskog vijeća, kao protuuslugu, da Aliju Delimustafića puste iz pritvora mito dobile u iznosu od 50.000,00 EUR-a, dok je Tužilaštvo Kantona Sarajevo u namjeri da namjesti željeni montirani rezultat istrage, prisililo člana Grupe M.K., da da lažnu izjavu, da mu se Alija Delimustafić “hvalio” u pritvoru, da će biti pušten iz pritvora, da izlazi iz pritvora, da je sebi namjestio sudsko vijeće, te da nakon što se vratio sa suda sjeo u ćeliji da igra karte čekajući sudsko rješenje, navodeći dalje, da ne zna kako je sebi namjestio sudsko vijeće, ali kada je Alija pušten iz pritvora da je ovaj svjedok – član Grupe M.K. shvatio da Alija govori istinu, jer su mu u vijeću bili Adisa Zahiragić i Muhidin Hajdarević, usmjeravajući i namještajući službena lica Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, i to članovi Grupe S.S. i S.B., kao službena lica iskaze svjedoka M.K., i D.P., tako, da oni “zvuče” u skladu sa Naredbom o provođenju istrage, da je zaista tih 50.000,00 EUR-a otišlo u džep sudskom vijeću u sastavu od Adise Zahiragić, Muhidina Hajdarevića i Brace Stupara, navodeći dalje, da sve te poslove sa sudijama rješava uposlenica Kantonalnog suda u Sarajevu Senada Čustović, dok je isto u svome lažnom i namještenom iskazu potvrdio i svjedok – D.P., kao član Grupe, da je Aliji Delimustafiću bilo poznato ko će mu članovi sudskog vijeća biti, te da su sudije za uslugu da ga puste iz pritvora dobile 50.000,00 EUR-a, jer član Grupe M.K., uopće ne navodi “otkud je njemu poznato da su u navedenom sudskom vijeću sjedili spomenuti suci”, što znači da mu je ovo moglo sugerirati i pripremiti samo Kantonalno tužilaštvo Sarajevo;

Related Posts

BRAVO: Ugostitelj tokom cijelog ramazana nudi besplatan iftar ljudima u potrebi

Jedna lijepa priča dolazi iz sarajevskog naselja Hrasnica, gdje je vlasnik ugostiteljskog objekta “Lalo” odlučio tokom cijelog ramazana ponuditi besplatan iftar i besplatnu kućnu dostavu iftara za…

SKANDAL U MOSTARU: Sporazum Čovića i Osmorke potpisan pod zastavom zločinačke Herceg-Bosne!

Kako javlja portal Istraga, sporazum je potpisan pod zastavom tzv. Hrvatske republike Herceg Bosne, što se i vidi na fotografijama koje su zabilježene u Mostaru   Predsjednici…

NERMIN NIKŠIĆ: SLUČAJ MAGODA NE POSTOJI! TO NEČIJA AMBICIJA DA DOĐE NA MJESTO MINISTRA

U Sarajevu su za danas najavljeni protesti nakon vijesti da je Kenan Magoda, inače kadar SDP-a BiH, kandidat za ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo. Ovaj slučaj…

MILORAD Dodiku zasmetala Murphyjeva čestitka za Dan nezavisnosti BiH: Ima poruku za njega

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na Twitteru gdje prokomentirao čestitku ambasadora SAD u BiH Michaela Murphyja povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i…

Salih Aličić bio je imam džamije u selu Rabrani od 1937. do 1939. godine.

    Jedna džamija, tačnije izgradnja njene munare u hercegovačkom kršu, nije postala samo pitanje za lokalnu građevinsku inspekciju, nego se na njoj lome koplja o historiji,…

00 A KAO NE MIJEŠAJU SE/ Sattler poručio: ‘Nema šanse da ostane Novalić još četiri godine’

Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kazao je kako “nema šanse” da i naredne četiri godine ostane Vlada Federacije BiH na čijem je…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)