BIH JEDNA OD NAJGORIH: Evropski sud za ljudska prava u odnosu na zemlje zapadnog Balkana izrekao 1.150 presuda…

Sud je zaključio da propust države da istraži motive mržnje za nasilni napad i da te motive uzme u obzir prilikom određivanja kazne za nasilne zločine iz mržnje predstavljaju takve “bitne povrede”.

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) od svog uspostavljanja do kraja prošle godine u odnosu na zemlje zapadnog Balkana izrekao je preko 1000  presuda, navedeno je u analizi sudske prakse koja je objavljena u “Pravnoj hronici”, stručnom časopisu koji izdaje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i AIRE centar.

– Sud je od početka rada do 31. decembra 2021. godine izrekao ukupno 86 presuda u predmetima protiv Albanije, 105 presuda protiv Bosne i Hercegovine, 474 presude protiv Hrvatske, 185 presuda protiv Sjeverne Makedonije, 68 presuda protiv Crne Gore i 232 presude protiv Srbije – navedeno je u analizi.

 

Broj neriješenih predmeta pred Sudom krajem 2021. godine iznosio je 70.150, u poređenju s njih 61.500 krajem 2020. godine. Ovo povećanje od 13 posto može se donekle pripisati povećanju ukupnog broja podnesenih predstavki.

 

Pored toga, dok je došlo do pada broja predmeta dodijeljenih odborima, kao i do značajnog povećanja broja predmeta upućenih na razmatranje sudijama pojedincima, vijećima i Velikom vijeću. Kada je u pitanju regija, u 2021. godine se ističe nekoliko presuda koje predstavljaju značajan doprinos praksi ESLJP.

 

Tu se posebno ističe član 3, zabrana mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, gdje je Sud odlučio o predmetima vezanim za povredu procesnih aspekata člana 3. Konstatovao je da pokretanje prekršajnog postupka te pogrešno obustavljanje krivičnog postupka iz formalnih razloga predstavljaju povredu procesnih obaveza države na osnovu člana 3.

Sud je također odlučio o predmetima u kojima su se podnosioci predstavki žalili na povrede materijalnih aspekata člana 3, npr. na zlostavljanje tokom zadržavanja u policiji. Posebno se tu ističu presude u predmetima Sabalić protiv Hrvatske i Zličić protiv Srbije, pojašnjavaju.

Kada je u pitanju pravo na pravično suđenje, također se bilježi nekoliko važnih presuda i pitanja vezanih za Zapadni Balkan.

– Podnosioci predstavki su se konkretno žalili na nedovoljno vrijeme za pripremu odbrane, pravičnost suđenja, dužinu postupka na nacionalnom nivou i ispunjenost uvjeta vezanih za sud obrazovan na osnovu zakona. To se posebno može sagledati kroz presude Galović protiv Hrvatske, Zličić protiv Srbije, Delić protiv Bosne i Hercegovine i Xhoxhaj protiv Albanije – napominje se u “Pravnoj hronici”.

 

Također, Sud se po prvi put bavio postojanjem “bitne povrede” (engl. fundamental defect) u krivičnom postupku koji je omogućio njegovo ponavljanje u skladu sa članom 4 Protokola br. 7 uz Evropsku konvenciju o zaštiti Ijudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Sud je zaključio da propust države da istraži motive mržnje za nasilni napad i da te motive uzme u obzir prilikom određivanja kazne za nasilne zločine iz mržnje predstavljaju takve “bitne povrede”.

Sud u Strazburu je razmotrio primjenjivost člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) u vezi s mjerama preduzetim u oblasti obrazovanja. Sud se distancirao od svoje ranije prakse i naglasio da je došlo do evolucije društvenih stavova o primjeni mjera discipliniranja djece, pri čemu je naglasio potrebu zaštite djece od svih oblika nasilja i zlostavljanja.

Sud je također ponovo potvrdio da je pojmom privatnog života obuhvaćen i fizički i psihički integritet nekog pojedinca, te da su države stoga u obavezi da štite fizički i moralni integritet pojedinaca od drugih osoba.

Za regiju su tu važne presude u predmetima: F.O. protiv Hrvatske i Špadijer protiv Crne Gore (mobing). Ostala važna pitanja u regionu o kojima je Sud prošle godine odlučivao odnosila su se na član 2 (pravo na život)i član 10 (sloboda izražavanja), zaključuje se u analizi.

Ovo 15. izdanje “Pravne hronike” je kroz analize uključilo i pregled rada domaćeg pravosuđa, a iz AIRE poručuju da redovno objavljivanje relevantnih informacija o sudskoj praksi predstavlja temelj daljnjeg obrazovanja i informiranja nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

 

(SB)

Related Posts

MIJATOVIĆ: Čitava priča i galama ogolila je mnoge stvari, ne odustajem od svog stava

Nakon što je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara donijela odluku o imenovanju Vlade Federacije BiH, a odluka će ujutro biti dostavljena potpredsjednicima na potvrđivanje, oglasio se potpredsjednik…

ELMEDIN KONAKOVIĆ NAKON SASTANKA U ISTOČNOM SARAJEVU: “Politika kompromisa se isplati

Ministar vanjskih poslova BiH i lider NiP Elmedin Konaković čestitao je građanima BiH i uposlenicima institucija BiH na usvojenom budžetu.   Nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije sa…

Fatmir Alispahić otvorio dušu: Ja sam hadžija, moje troje djece pohađaju nastavu i poste! Nikada ne bismo ograničavali druge

Moje troje djece pohađaju nastavu i poste, i nikada nam ne bi naumpalo da svojim postom ograničavamo ili određujemo prava i slobode onih koji ne poste, naveo…

DIREKTNO IZ MOSTARA: Dodikov “Endgame” – sada su na potezu su Amerikanci!

Sve ono što se događa zadnjih dana u odnosima Dodika i SAD je svojevrsni „Endgame“ (kraj igre op.aut.). Barem, što se tiče Dodika, koji je istresao sve što je mislio da…

DŽAFEROVIĆ OBJASNIO DELEGATU SNSD-a: “Ne postoje ‘zajedničke institucije’, nego institucije Bosne i Hercegovine.

“Morao sam reagovati, jer je Kovačević u četiri navrata upotrijebio termin “zajedničke institucije”, naveo je Džaferović. Radovan Kovačević, delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na današnjoj sjednici Doma…

KULENOVIĆ, ZORNIĆ I ĐOZIĆ UOČI PROTESTA ISPRED OHR-A: VRIJEME JE DA SHVATIMO DA UPRAVO BIJEMO PRESUDNU BITKU ZA SPAS BIH!

Uoči sutrašnjih protesta ispred OHR-a koje organiziraju Krug 99 i Restart danas je održana press konferencija, na kojoj su se obratili organizatori i obrazložili detalje. Predsjednik Asocijacije…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)