ŽRTVE GENOCIDA PISALE VISOKOM PREDSTAVNIKU SCHMIDTU: Zahtijevamo da smijenite Lidiju Bradaru sa svih državnih i političkih funkcija i da joj zabranite politički angažman!

Pokazala je namjeru i drskost da u dugom vremenskom kontinuitetu afirmira i glorificira Daria Kordića, ratnog zločinca iako je dugi niz godina bila upozoravana, navode iz Udruženja

Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputili su pismo na adresu Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) sa zahtjevom za smjenu predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

Poštovani, Udruženje žrtava i svjedoka genocida uz punu podršku i saglasnost Udruženja građana žrtava rata “92-95” 16 april” Ahmići, zahtjeva da, shodno ovlastima koje su date Visokom predstavniku članom V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki Predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki Predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”. Pozivajući se na Stav XI.2. Zaključaka sa konferencije Vijeća za provedbu mira koji se održao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće pozdravilo nakanu Visokog Predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji za tumačenje Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,” u svezi s određenim pitanjima, uključujući (shodno tački c) ovog Stava i druge mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, koje “mogu obuhvatati mjere protiv osoba na javnim dužnostima”. Podsjećajući da je u Stavku XI.2 Zaključaka navedenog Vijeća za provedbu mira pozdravljena nakana Visokog predstavnika da upotrijebi svoje ovlasti za donošenje obvezujućih Odluka kako bi osigurao, pored ostalog, neometano funkcioniranje institucija; ZAHTJEVAMO od Visokog Predstavnika donošenje ODLUKE o smjeni gospođe Lidije Bradara, predsjednice FBiH zabranu obavljanja svake službene, izborne ili imenovane javne funkcije, zbog opstrukcija i ugrožavanja provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Dana 10.3.2023. godine, gospođa Lidija Bradara je u televizijskom intervjuu ponovila stav kako se ne odriče prijatelja pa tako ni ratnog zločinca Darija Kordića, zaključivši da je on “valjda prestao biti osuđenik za ratni zločin” nakon što je odležao kaznu. Također, navela je, kako su u dvorani, vjerovatno govoreći o Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, sjedili “potencijalni osuđenici za ratne zločine ili su počinili ratne zločine, ali se za to ne zna”.

Imajući u vidu ODLUKU Visokog predstavnika o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18) posebno člana 1 stav 6 Odluke”…,ali i ili bilo na koji način veliča osobu osuđenu pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.”,te shodno Kaznenom zakonu FBiH,članu 163,stav 5 “Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017).

 

 

Related Posts

MIJATOVIĆ: Čitava priča i galama ogolila je mnoge stvari, ne odustajem od svog stava

Nakon što je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara donijela odluku o imenovanju Vlade Federacije BiH, a odluka će ujutro biti dostavljena potpredsjednicima na potvrđivanje, oglasio se potpredsjednik…

ELMEDIN KONAKOVIĆ NAKON SASTANKA U ISTOČNOM SARAJEVU: “Politika kompromisa se isplati

Ministar vanjskih poslova BiH i lider NiP Elmedin Konaković čestitao je građanima BiH i uposlenicima institucija BiH na usvojenom budžetu.   Nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije sa…

Fatmir Alispahić otvorio dušu: Ja sam hadžija, moje troje djece pohađaju nastavu i poste! Nikada ne bismo ograničavali druge

Moje troje djece pohađaju nastavu i poste, i nikada nam ne bi naumpalo da svojim postom ograničavamo ili određujemo prava i slobode onih koji ne poste, naveo…

DIREKTNO IZ MOSTARA: Dodikov “Endgame” – sada su na potezu su Amerikanci!

Sve ono što se događa zadnjih dana u odnosima Dodika i SAD je svojevrsni „Endgame“ (kraj igre op.aut.). Barem, što se tiče Dodika, koji je istresao sve što je mislio da…

DŽAFEROVIĆ OBJASNIO DELEGATU SNSD-a: “Ne postoje ‘zajedničke institucije’, nego institucije Bosne i Hercegovine.

“Morao sam reagovati, jer je Kovačević u četiri navrata upotrijebio termin “zajedničke institucije”, naveo je Džaferović. Radovan Kovačević, delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na današnjoj sjednici Doma…

KULENOVIĆ, ZORNIĆ I ĐOZIĆ UOČI PROTESTA ISPRED OHR-A: VRIJEME JE DA SHVATIMO DA UPRAVO BIJEMO PRESUDNU BITKU ZA SPAS BIH!

Uoči sutrašnjih protesta ispred OHR-a koje organiziraju Krug 99 i Restart danas je održana press konferencija, na kojoj su se obratili organizatori i obrazložili detalje. Predsjednik Asocijacije…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)